Profesjonalne zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych

Wpieranie i działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego

Planowanie i inwestycje

Dbanie o wspólny majątek

Chcesz czuć się bezpiecznie we własnym domu?

Ubezpiecz mieszkanie z niską miesięczną składką płatną wraz z opłatami eksploatacyjnymi!

Sprawdź składkę
Termomodernizacja  czterech budynków mieszkalnych należących do zasobów mieszkaniowych MSM w Płocku dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 355 000,00 zł.
Termomodernizacja czterech budynków należących do zasobów mieszkaniowych Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku dofinansowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 443.976,00 zł.
Demontaż, wywóz i utylizacja azbestu z 8 budynków mieszkalnych należących do zasobów Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 61 954,00 zł.
W roku 2010 termodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Płocku przy ulicy: Hubalczyków 2, 4,  Piłsudskiego 42, Chopina 16, Szarych Szeregów 34, 36, 38, Walecznych 15, 17, 19, 21 została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W roku 2009 termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Płocku przy ulicy: Piaska 1, 4, 6, Szarych Szeregów 28, 30, Walecznych 6, 8, 10, 12, 14 została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Władze spółdzielni

Lech Chodkowski

Prezes Zarządu

Janusz Pawłowski

Z-ca Prezesa Zarządu

Jolanta Bielińska

Z-ca Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza

Polańczyk Kazimierz – przewodniczący
Drozdowski Ireneusz – z-ca przewodniczącego
Latarski Lech – sekretarz

Komisja Rewizyjna
Dorabialski Sławomir – przewodniczący
Dylewski Ryszard
Mierzwiński Piotr
Podwójci – Wiechecka Elżbieta

Komisja Społeczno – Samorządowa
Krawiec Zygmunt – przewodniczący
Łakomski Mirosław
Zabielska Agnieszka

Komisja GZM
Krajewski Józef – przewodniczący
Lewandowski Bohdan
Strzeszewski Adam
Żeberkiewicz Mirosława

Kontakt

Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

09-407 Płock ul. Gierzyńskiego 17

Telefon

24 263 60 70 – centrala
24 263 68 74 – sekretariat
24 266 88 42 lub 24 266 88 43 – administracja osiedla Podolszyce

Telefon alarmowy (po godzinie 15.00, dni wolne i święta)

24 263 67 78

Fax

24  263 66 92

E-mail

sekretariat@msmplock.pl

Biuro Obsługi Mieszkańców

09-407 Płock, ul. Gierzyńskiego 17
tel. 24 263 60 70 wew. 77
e-mail: bom@msmplock.pl

Godziny pracy biura obsługi:
poniedziałek 7:00 – 15:30
wtorek 7:00 – 15:30
środa 7:00 – 17:00
czwartek 7:00 – 15:30
piątek 7:00 – 15:00

Nr rachunków bankowych

PeKaO S.A. – 96 1240 1721 1111 0000 0725 8222 (kod SWIFT: PKOPPLPW)
PKO Bank Polski S.A. – 43 1020 3974 0000 5702 0080 7776 (kod SWIFT: BPKOPLPW)
SGB Bank Spółdzielczy w Gąbinie Filia w Płock – 57 9013 0003 0390 0912 2000 0010
Vistula Bank – 05 9011 0005 0970 1052 2000 0010

Siedziba

Administracja os. Podolszyce

Formularz kontaktowy

2 + 4 =